Renovatie en verbouw

Renovatie in woning- en utiliteitsbouw stelt aparte eisen aan installatietechniek. Er komen onverwachte situaties voor, wat een uitdaging voor ons vormt. We komen interessante details tegen. Soms speelt monumentenzorg een rol en is niet alles verantwoord. Door onze jarenlange ervaring en specifieke vakkennis, kunnen wij de mogelijkheden goed inschatten.

Dat heeft als gevolg dat woningcorporaties en projectontwikkelaars ons steeds eerder inschakelen. Het vergroot de economische haalbaarheid van menig project en werkt succes in de hand.