Nieuwbouw

De activiteiten omvatten alle stadia in de totstandkoming van een installatie.
Ontwerp, installatie service, onderhoud en beheer maken deel uit van het takenpakket van Dekker.
Op basis van de aanwezige kennis en de ruime ervaring levert Dekker kwaliteit
in de vorm van een betrouwbare installatie die voldoet aan de vooraf opgestelde eisen.

De klanten van Dekker vragen om een totale installatie op het vlak van elektrotechniek,
beveiliging, brandmelding en ontruiming welke voldoet aan alle op dit moment geldende
en concept normen die van toepassing zijn op de diverse installatieonderdelen.
Dekker is op iedere bovengenoemde kennisgebied erkend waarmee de klant verzekerd is
van een optimaal functionerende installatie die aan alle van toepassing zijnde normen voldoet.